Disclaimer

Doel
Gsmprijzen.nl geeft een overzicht van de acties van gsm shops op het internet. Centraal doel van Gsmprijzen.nl is om de Nederlandse consument te helpen in zijn zoektocht naar een passend gsm abonnement met de daaraan gekoppelde gsm. Gsmprijzen.nl probeert hierbinnen een zo breed en duidelijk mogelijk overzicht te geven. GsmPrijzen kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de aangeboden informatie consistent juist zijn, maar doet er alles aan om alle gegevens correct en up-to-date te houden..

Aansprakelijkheid
Gsmprijzen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Websites en/of derden ondervinden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de websites van Gsmprijzen.nl.

Eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de websites, waartoe ook tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden zijn eigendom van GsmPrijzen of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GsmPrijzen mogen deze gegevens niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Tevens is het niet toegestaan deze gegevens op te slaan in een geautoriseerd (gegevens) bestand.

Koppeling naar websites van derden
Gsmprijzen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn van of naar onze websites, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Gsmprijzen.nl aanvaardt dienaangaande dan ook geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy
Alle door de gebruiker aan Gsmprijzen.nl verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Gsmprijzen.nl aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Gsmprijzen.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de websites worden aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de websites van kracht zijn..

 

Goedkoopste abonnementen van Gsm Prijzen!
gratis
Samsung Galaxy S10 Plus
T-Mobile 120 min
+ 10000
€ 42,- p.m.
Bekijk >>
gratis
Apple iPhone XS Max
T-Mobile 120 min
+ 5000
€ 51,50 p.m.
Bekijk >>
gratis
Huawei P30
Ben 100 min
+ 500
€ 28,- p.m.
Bekijk >>
€67,-
Huawei P30 Pro
Ben 100 min
+ 500
€ 31,50 p.m.
Bekijk >>
gratis
Xiaomi Mi A2
Ben 100 min
+ 500
€ 16,50 p.m.
Bekijk >>
gratis
Samsung Galaxy S9
Tele2 Onbeperkt bellen
+ 1000
€ 30,- p.m.
Bekijk >>
gratis
Apple iPhone XR
Tele2 200 min
+ 1000
€ 37,- p.m.
Bekijk >>
€98,-
Apple iPhone XS
Tele2 200 min
+ 1000
€ 42,- p.m.
Bekijk >>
gratis
Sony Xperia 1
Tele2 200 min
+ 1000
€ 39,- p.m.
Bekijk >>
gratis
Samsung Galaxy Note 10
T-Mobile 120 min
+ 2000
€ 40,50 p.m.
Bekijk >>
gratis
Samsung Galaxy S10
T-Mobile 120 min
+ 2000
€ 28,50 p.m.
Bekijk >>
gratis
Samsung Galaxy S10e
hollandsnieuwe 2000 min
+ 2000
€ 29,50 p.m.
Bekijk >>